Nyheter

Spännande industrisatsning när VTT öppnar i Umeå

VTT fortsätter sin expansion. I månadsskiftet februari/mars slår vi upp portarna för vår nya produktionsanläggning på Klockarbäckens industriområde i Umeå. I samband med detta har vi också rekryterat en VD för VTT Umeå, Fredrik Lundberg, en industriman och företagsbyggare med gedigen erfarenhet från bl a Vimek, Indexator, Hassela Skogsprodukter och Hultdin Systems.

– Jag tilltalas av den expansiva resa som vi ska göra tillsammans. Min erfarenhet från liknande uppdrag och min inställning från elitidrotten där jag älskar utmaningar och hatar att förlora gjorde att det här kändes extra intressant. Jag ser verkligen fram emot nedsläpp, säger Fredrik Lundberg.

TEKNISK KOMPETENS

Kärnan i VTT Umeå utgörs av ett annat bolag i koncernen – industriföretaget Norrlands Me-Ko (Nomeko) – som nu byter namn och renodlar sin verksamhet. Satsningen innebär också att vi nu tar ytterligare steg när det gäller teknikutveckling:

– Vi frigör utvecklingsresurser både i Umeå och Skellefteå som kan agera tekniska bollplank och tillföra teknisk kompetens för produktutveckling och problemlösning på en helt ny nivå. Det innebär att vi vässar vår spets ytterligare vilket känns väldigt inspirerande, förklarar Anders Linder, vice VD och teknisk ansvarig för VTT Umeå.

Ulf Kristoffersson, VD VTT Skellefteå håller med:

– Det här gör VTT:s erbjudande ännu starkare. Att vi dessutom har två produktionsenheter som så tydligt kompletterar varandra ger nya fördelar för såväl befintliga som nya kunder. I Umeå är vi väldigt bra på laserskärning, bockning och svetsning och i Skellefteå är vi specialister på finmekanik, maskinbearbetning, maskinbyggnad och verktyg.

Nomeko kommer att finnas kvar som varumärke uteslutande för bolagets produkter inom skogsförädling.

STÖRRE KAPACITET

De nya lokalerna på Klockarbäckens industriområde innebär att vi nu får en 50 % ökning av produktionsytorna, med smartare flöden som följd.

– Förutom större kapacitet och bättre materialflöden kan vi nu gå vidare med automatisering, robotssvetsning och andra satsningar som vi helt enkelt inte haft utrymme för tidigare. Plus att vi har möjlighet att växa kraftigt med nya uppdrag från nya och befintliga kunder, berättar Anders Linder.

ATTRAKTIVARE ARBETSPLATS

Etableringen på Klockarbäckens industriområde är också starten för ett arbete med VTT:s varumärke:

– Målet är att göra VTT ännu attraktivare som arbetsplats. Här ska man söka jobb. Redan idag är vi specialister på det vi gör, men våra satsning och nya, ljusa trevliga lokaler i Umeå blir också en viktig pusselbit, förklarar Fredrik Lundberg.

En målsättning med VTT:s expansion är också att attrahera kvinnlig arbetskraft – då det idag enbart är män som jobbar på företagets Umeåavdelning.

– En självklarhet. Vill vi ha de bästa medarbetarna. När vi nu expanderar hoppas vi på kvinnliga medarbetare och att få bygga ett dreamteam, där alla bidrar och får göra sin röst hörd. Med en bättre balans mellan män och kvinnor tror vi på en kraftfullare organisation.

NYTT PRODUKTIONSSYSTEM

Strategiskt placerade produktionsanläggningar i Umeå och Skellefteå ger nya fördelar både för närmarknaden och för kommande expansioner såväl norrut som söderut. Ytterligare en pusselbit i den nya satsningen är ett helt nytt affärssystem Monitor G5 till VTT Umeå.

– Även här uppgraderar vi företaget, vilket kommer att lyfta oss ytterligare och ge effektivare planering och produktionsstyrning samt snabba besked till våra kunder, avslutar Fredrik Lundberg

Laserskärning & Lasersvetsning

Vi investerar nu i en 3-d laser Prima Domino 1530 HS som vi också kommer att börja svetsa med.

Samordningsvinster och högre kapacitet i gemensamma lokaler

Samgåendet mellan Vetab och Teamteknik innebär fördelar på flera plan. Att kunderna nu får tillgång till allt från prototyper till serietillverkning med en enda kontakt är en sådan. Men också det faktum att de två anrika företagens produktion samlats på samma område.

– Det har varit en mycket intensiv period, där vi sammanfört två företags maskinpark och samtidigt jobbat för att verksamheten ska rulla på som vanligt. Men nu är allt på plats och alla maskiner är uppe i full kapacitet, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den fysiska närheten mellan de olika verksamhetsområdena ger också spännande mervärden.

– Det är inte bara två företag som gått samman utan också experter från två olika verksamheter vilket skapar inspirerande samtal, både i produktionen och i fikarummet.

Diamantbestrött samarbete med Atlas Copco

Atlas Copco är sedan många år en av våra uppdragsgivare, där VTT bland annat tar fram och utvecklar Atlas Copcos slipmaskiner till bergborrar. Nu fördjupas detta samarbete:

– Vi har fått förtroendet att även producera deras slipkopprogram, en produkt som vi också varit med och utvecklat. Uppdraget handlar om en annan typ av slipprocess än den vi tidigare arbetat med, så det känns givetvis extra glädjande, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den specialkonstruerade slipkoppen beläggs med industridiamanter efter vår tillverkning.