Nyheter

Laserskärning & Lasersvetsning

Vi investerar nu i en 3-d laser Prima Domino 1530 HS som vi också kommer att börja svetsa med.

Samordningsvinster och högre kapacitet i gemensamma lokaler

Samgåendet mellan Vetab och Teamteknik innebär fördelar på flera plan. Att kunderna nu får tillgång till allt från prototyper till serietillverkning med en enda kontakt är en sådan. Men också det faktum att de två anrika företagens produktion samlats på samma område.

– Det har varit en mycket intensiv period, där vi sammanfört två företags maskinpark och samtidigt jobbat för att verksamheten ska rulla på som vanligt. Men nu är allt på plats och alla maskiner är uppe i full kapacitet, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den fysiska närheten mellan de olika verksamhetsområdena ger också spännande mervärden.

– Det är inte bara två företag som gått samman utan också experter från två olika verksamheter vilket skapar inspirerande samtal, både i produktionen och i fikarummet.

Diamantbestrött samarbete med Atlas Copco

Atlas Copco är sedan många år en av våra uppdragsgivare, där VTT bland annat tar fram och utvecklar Atlas Copcos slipmaskiner till bergborrar. Nu fördjupas detta samarbete:

– Vi har fått förtroendet att även producera deras slipkopprogram, en produkt som vi också varit med och utvecklat. Uppdraget handlar om en annan typ av slipprocess än den vi tidigare arbetat med, så det känns givetvis extra glädjande, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den specialkonstruerade slipkoppen beläggs med industridiamanter efter vår tillverkning.