prototyper

Prototyper
Lösningar för lönsammare produktion

En prototyp kan spara mycket tid och arbete när en ny produkt ska utvecklas. Den kan antingen användas för att verifiera design och funktion, eller fokusera på ett mindre antal aspekter av den tilltänkta funktionaliteten. På så sätt kan man utveckla produkten ytterligare några steg innan den går i produktion.

En prototyp kan också vara ett första exemplar av något och då utgöra en mall vid serietillverkning. På VTT har vi stor erfarenhet av såväl uppdrag: Prototyptillverkning, demonstrationsmodeller eller problemlösning för en ny teknisk princip eller framtida produkt samt uppdrag i gränslandet mellan prototyp och kortserietillverkning.

Till ditt förfogande står en högeffektiv maskinpark, mycket kompetenta medarbetare och en lång och bred erfarenhet av prototyper till allt från tillverkande företag till rymdindustrin. Kontakta oss för mer information.

”Det finns gott om möjliga leverantörer här i Stockholm, men vi anlitar VTT istället, både för prototyper och korta serier. Vi uppskattar deras snabbhet och förmåga att matcha de höga krav på toleranser och finish som vi själva har i vår produktion.”

Jakob Jansson, Perten Instruments