Avancerad CNC-Fräsning i 2D/3D

Fräsning är en av VTT:s utpräglade specialiteter och vi har en modern maskinpark med 3-, 4- och 5-axliga maskiner. Dessa fleraxliga maskiner innebär att verktyget enkelt kan ställas i rätt vinkel för åtkomlighet och optimala skärförhållanden och ger en mycket hög precision vid tillverkning av komplexa detaljer. VTT arbetar självklart med moderna Cad / Cam system för snabbhet och flexibilitet.

Fräsning är en bearbetningsmetod som kan användas för framtagning av detaljer i metallmaterial, från lättbearbetade stål- och aluminiumlegeringar till mer svårbearbetade höghållfasta stålsorter. Fräsning kan även användas för även framtagning av gjut- och åskådningsmodeller, kontrollfixturer samt prototypdetaljer.

Kontakta oss för mer information.