Varför VTT

Varför VTT
Snabbhet, engagemang och spetskompetens

På ytan ser kanske VTT ut som resultatet av ett klassiskt samgående mellan två företag som sett synergieffekter med att flytta samman sina respektive verksamheter:

Vetab med spetskompetens inom prototyper, verktyg och specialapplikationer. Teamteknik med kunskap och muskler när det gäller maskinbyggnad, kontraktstillverkning och lägesställare/ hanteringsutrustning. Helt medvetet har vi valt att behålla de två företagens särart. Det blir bättre så. Istället för att blanda kompetenserna väljer vi att låta respektive del fortsätta utveckla sin styrka. Ungefär som två hjärnhalvor med två lika viktiga uppgifter: Snabbhet OCH kapacitet. Kreativitet OCH erfarenhet. Spetskunskap OCH mångsidighet.

Men det stannar inte där. Gemensamt för VTT är vårt engagemang, vår orubbliga inställning att ge dig snabb och personlig service, pålitlig logistik & leveranser och rätt kvalitet. Oavsett om det handlar om en konstruktion och produktion av en specialutvecklad prototyp eller mångfaldigande av tusentals enheter. Därför väljer allt fler VTT. Välkommen du också.

Läs mer om oss här.