VTT_ikoner_Finmekanik

Finmekanik
Tekniskt kunnande och problemlösande engagemang

VTT är specialister på finmekanik, dvs konstruktion och tillverkning med mycket hög precision och har mer än 40 års erfarenhet inom området. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl små företag som stora internationella koncerner och vi satsar hårt på att tillgodose kundernas krav på korta ledtider i kombination med hög kvalité och finish.

Vår specialistkompetens, mångåriga erfarenhet av höga krav och komplexa detaljer, korta ledtider samt ett engagemang för att lösa kundens behov på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet har gjort oss till en mycket uppskattad samarbetspartner.

Söker du en partner inom finmekanik i absoluta toppklass – tveka inte att kontakta oss.