produktion

Produktion
Resurser som stärker din konkurrenskraft

VTT har specialistkompetens och resurser inom kontraktstillverkning, maskinbyggnad och lägesställare. Du får direktkontakt med specialister inom varje  kompetensområde som alla har lång och bred erfarenhet. Faktum är att VTT, trots sitt nya namn har tillverkat komponenter och produkter sedan 70-talets början. Dessutom har vi ett stort och tryggt nätverk av underleverantörer för kompletterande tekniker. Tillsammans bli vi – vågar vi påstå – en samarbetspartner utöver det vanliga.

Med VTT som samarbetspartner kan du därför koncentrera dig på din kärnverksamhet. Vår utgångspunkt är alltid valfriheten. Som kund hos VTT kan du välja den nivå som passar ditt företagets nuvarande behov och sedan utveckla samarbetet i takt med att behovet ökar eller förändras.

Med förmågan att leverera växer också kundens förtroende, och därmed också uppdragens storlek och omfattning. I förlängningen finns också möjligheten att låta VTT hålla i helheten; att vi ansvarar för inköp, reservdelshållning och lager som gör att du i ännu högre grad kan fokusera på din kärnverksamhet. För detta har vi har stora ändamålsenliga lokaler och stor vana av praktiska, logistiska lösningar.

Vi vill göra din vardag enklare, genom ett nära, och effektivt samarbete.

Specialtillverkning

VTT är även experter på tillverkning av högkvalitativa komponenter, verktyg, prototyper och bearbetning i alla slags material. Våra uppdragsgivare vänder sig till oss för att vidareutveckla en idé och producera en eller ett mindre antal enheter. Med en unikt kompetens när det gäller korta serier och snabba genomloppstider. För mer information, se Specialtillverkning.

Den tredje hjärnhalvan

Även om VTT är resultatet av ett samgående mellan två anrika industriföretag fortsätter vi att låta respektive företagsdel utveckla sina styrkor. Ungefär som två hjärnhalvor med två lika viktiga uppgifter. Men VTT har också en tredje hjärnhalva, där vi samlar företagsgemensamma värden, som ger dig som kund ännu fler fördelar. Läs mer här.

Kunder i urval