Lasersvetsning gör det möjligt

Lasersvetsning har fantastiska svetsegenskaper med exceptionellt jämna och fina svetsfogar samt liten värmepåverkan. Metoden gör det enkelt att svetsa i tunna material eller i kombinationer av tunna och tjocka material. Inget tillsatsmaterial, hög renhet och hermetiska svetsar.

Den minimala värmetillförseln gör det möjligt att svetsa nära värmekänsliga komponenter/områden. Nästan alla material som kan svetsas med konventionell svetsning kan lasersvetsas, inklusive svåråtkomliga områden så länge det är ”fri sikt” mellan laserhuvudet och svetsområdet. Dessutom kan man i många fall svetsa svårsammanfogade material där konventionell svetsning inte är lämplig eller inte går att använda. Hur ser dina svetsbehov ut? Låt oss göra en test!