Våra kunder
Tydliga mervärden

Tydliga, mätbara mervärden gör att allt fler upptäcker VTT. Vi har stor erfarenhet av nära och förtroendefulla samarbeten med allt från mindre industriföretag till stora, världsledande produktägande koncerner. 

VTT tillför allt från teknisk kompetens till pålitlig produktionskapacitet. Ofta börjar dessa samarbeten med ett mindre uppdrag som utvecklats till uppskattade partnerskap som gör att kunden i ännu högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet. Här ser du några av våra nuvarande kunder:

Kunder i urval