serieproduktion

Serieproduktion
En trygg partner till smartare produktion

VTT:s nya namn till trots har vi arbetat med kontraktstillverkning sedan 70-talets början och har en lång rad återkommande kunder som uppskattar vår förmåga att infria högt ställda förväntningar på kvalitet, kapacitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektiva lösningar. Vi gör det enkelt för dig. En kontakt. En beställningspunkt. Sedan gör vi jobbet. Ett tryggt och smart sätt att öka sin produktionskapacitet och samtidigt fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi kan dessutom ta hand om alla moment i produktionskedjan. Från inköp av material, tillverkning, maskinbearbetning och kostnadseffektiv montering till noggrann efterkontroll och paketering. Självklart är vi ISO-certifierade vilket säkerställer ett tryggt arbetssätt genom hela processen och minimerar såväl kostnader som avvikelser.

"VTT har varit en av de leverantörer som bidragit till Frenos utveckling. Tillsammans med Freno har de utvecklat och förbättrat ingående komponenterna i våra produkter. VTT är en leverantör som lever upp till de krav som Freno har på sina leverantörer, dvs innovativa, kostnadsmedvetna och kundfokuserade. VTT ställer upp i alla lägen och hjälper oss som kund om det kniper, dvs en trygg leverantör. "

Torbjörn Bäckström, Freno AB