Samordningsvinster och högre kapacitet i gemensamma lokaler

Samgåendet mellan Vetab och Teamteknik innebär fördelar på flera plan. Att kunderna nu får tillgång till allt från prototyper till serietillverkning med en enda kontakt är en sådan. Men också det faktum att de två anrika företagens produktion samlats på samma område.

– Det har varit en mycket intensiv period, där vi sammanfört två företags maskinpark och samtidigt jobbat för att verksamheten ska rulla på som vanligt. Men nu är allt på plats och alla maskiner är uppe i full kapacitet, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den fysiska närheten mellan de olika verksamhetsområdena ger också spännande mervärden.

– Det är inte bara två företag som gått samman utan också experter från två olika verksamheter vilket skapar inspirerande samtal, både i produktionen och i fikarummet.