komponenter

Komponenter
Små serier och stora fördelar

Vi levererar maskinbearbetade precisionsdetaljer med hjälp av spetskompetens inom finmekanik och komponenttillverkning, kombinerat med en högeffektiv maskinpark. Vår mångåriga erfarenhet inom finmekanik ger även komponenttillverkningen en extra kvalitetsdimension. Vår styrka är bearbetning av små serier, från enkla komponenter till lösningar med hög komplexitet.

Det finns även uppdrag där komponenterna är av en mer sammansatt karaktär, som kräver speciella färdigheter och olika slags efterbearbetning/montering för att kunna framställas. Fråga oss gärna, ibland är kombinationen av modern teknik och traditionell mekanik oslagbar.

Naturligtvis har vi även resurser för större serier, se mer här.

"VTT är duktiga på prototyper och små serier, deras styrka är kvaliteten, ledtiderna samt att de är lätta att prata med och ger snabba besked."

Magnus Stööph, Optronic