Specialtillverkning

Specialtillverkning
Din partner för bearbetning

VTT är experter på tillverkning av högkvalitativa komponenter, verktyg, prototyper och bearbetning i alla slags material. Bland våra kunder finns tillverkande företag i en rad olika branscher som vänder sig till oss för att vidareutveckla en idé, lösa ett problem och producera en eller ett mindre antal enheter.

Vi arbetar dagligen med specialtillverkning av komponenter, produkter och verktyg. Från finmekanik till tung bearbetning. Snabbhet och kvalitet är vårt signum.

Med en unikt kompetens när det gäller enstyckstillverkning, korta serier och snabba genomloppstider har vi ett stort antal återkommande kunder som väljer VTT när det gäller sin specialtillverkning. Här är ett urval av typiska uppdrag:

 • Bearbetning i alla slags material
 • Komponenttillverkning i små eller stora serier
 • Framtagning av form och stansverktyg
 • Jiggar, fixturer och lägesställare
 • Specialmaskiner för optisk mätning m m
 • Specialverktyg till bilindustrin
 • Speciallösningar till rymdindustrin
 • Strängsprutningsverktyg för en alternativt två material (CO extrudering)
 • Formverktyg för polymerer, gummi och härdplaster
 • Stans- och bockverktyg
 • Sänk- och trådgnistning, härdning etc
 • Legoarbeten i de flesta material
 • Reparationer, service och underhåll för  verktyg och fixturer

Produktionspartner

Dessutom har VTT stora resurser och spetskompetens inom kontraktstillverkning, maskinbyggnad och lägesställare. Med VTT som produktionspartner får du direktkontakt med specialister inom varje område, och kan låta VTT sköta allt från inköp, kontraktstillverkning, montering, reservdelshållning och lager. För mer information, se Produktion.

Den tredje hjärnhalvan

Att VTT historiskt sett är resultatet av ett samgående mellan två anrika industriföretag (Vetab och Teamteknik) har sina fortsatta fördelar. Vi låter medvetet respektive företagsdel fortsätta utveckla sina styrkor, ungefär som två hjärnhalvor med två lika viktiga uppgifter. På så sätt får vi ett både två specialistfokus och en tredje hjärnhalva, där vi samlar företagsgemensamma värden, som ger dig som kund ännu fler fördelar. Läs mer här.

Kunder i urval