Diamantbestrött samarbete med Atlas Copco

Atlas Copco är sedan många år en av våra uppdragsgivare, där VTT bland annat tar fram och utvecklar Atlas Copcos slipmaskiner till bergborrar. Nu fördjupas detta samarbete:

– Vi har fått förtroendet att även producera deras slipkopprogram, en produkt som vi också varit med och utvecklat. Uppdraget handlar om en annan typ av slipprocess än den vi tidigare arbetat med, så det känns givetvis extra glädjande, berättar Örjan Delborn, VD på VTT.

Den specialkonstruerade slipkoppen beläggs med industridiamanter efter vår tillverkning.