Spännande industrisatsning när VTT öppnar i Umeå

VTT fortsätter sin expansion. I maj slår vi upp portarna för vår nya produktionsanläggning på Klockarbäckens industriområde i Umeå. I samband med detta har vi också rekryterat en VD för VTT Umeå, Fredrik Lundberg, en industriman och företagsbyggare med gedigen erfarenhet från bl a Vimek, Indexator, Hassela Skogsprodukter och Hultdin Systems.

 

– Jag tilltalas av den expansiva resa som vi ska göra tillsammans. Min erfarenhet från liknande uppdrag och min inställning från elitidrotten där jag älskar nya utmaningar och hatar att förlora gjorde att det här kändes extra intressant, säger Fredrik Lundberg.

– Även om coronasituationen just nu gör att många industriföretag tvingats fingra på pausknappen, är VTT:s långsiktiga planer väldigt intressanta och den här satsningen ger oss en utmärkt plattform att jobba vidare från, förklarar Fredrik Lundberg.

Teknisk kompetens

Kärnan i VTT Umeå utgörs av ett annat bolag i koncernen – industriföretaget Norrlands Me-Ko (Nomeko) – som nu byter namn och renodlar sin verksamhet. Satsningen innebär också att vi nu tar ytterligare steg när det gäller teknikutveckling:
– Vi frigör utvecklingsresurser både i Umeå och Skellefteå som kan agera tekniska bollplank och tillföra teknisk kompetens för produktutveckling och problemlösning på en helt ny nivå. Det innebär att vi vässar vår spets ytterligare vilket känns väldigt inspirerande, förklarar Anders Linder, vice VD och teknisk ansvarig för VTT Umeå.

Ulf Kristoffersson, VD VTT Skellefteå håller med:
– Det här gör VTT:s erbjudande ännu starkare. Att vi dessutom har två produktionsenheter som så tydligt kompletterar varandra ger nya fördelar för såväl befintliga som nya kunder. I Umeå är vi väldigt bra på laserskärning, bockning och svetsning och i Skellefteå är vi specialister på finmekanik, maskinbearbetning, maskinbyggnad och verktyg.

Nomeko kommer att finnas kvar som varumärke uteslutande för bolagets produkter inom skogsförädling.

Större kapacitet

De nya lokalerna på Klockarbäckens industriområde innebär att vi nu får en 50 % ökning av produktionsytorna, med smartare flöden som följd.

– Förutom större kapacitet och bättre materialflöden kan vi nu gå vidare med automatisering, robotssvetsning och andra satsningar som vi helt enkelt inte haft utrymme för tidigare. Plus att vi har möjlighet att växa kraftigt med nya uppdrag från nya och befintliga kunder, berättar Anders Linder.

Attraktivare arbetsplats

Etableringen på Klockarbäckens industriområde är också starten för ett arbete med VTT:s varumärke:

– Målet är att göra VTT ännu attraktivare som arbetsplats. Här ska man söka jobb. Redan idag är vi specialister på det vi gör, men våra satsning och nya, ljusa trevliga lokaler i Umeå blir också en viktig pusselbit, förklarar Fredrik Lundberg.

En målsättning med VTT:s expansion är också att attrahera kvinnlig arbetskraft – då det idag enbart är män som jobbar på företagets Umeåavdelning.

– En självklarhet. När vi nu expanderar hoppas vi även på kvinnliga medarbetare. Vi vill bygga ett dreamteam med de bästa medarbetarna, där alla bidrar och får göra sin röst hörd.

Nytt produktionssystem

Strategiskt placerade produktionsanläggningar i Umeå och Skellefteå ger nya fördelar både för närmarknaden och för kommande expansioner såväl norrut som söderut. Ytterligare en pusselbit i den nya satsningen är ett helt nytt affärssystem Monitor G5 till VTT Umeå.

– Även här uppgraderar vi företaget, vilket kommer att lyfta oss ytterligare och ge effektivare planering och produktionsstyrning samt snabba besked till våra kunder, avslutar Fredrik Lundberg.